Besöksförbud på vårdavdelningar i sjukvården i Gävleborg

Region Gävleborg inför besöksförbud på samtliga vårdavdelningar på länets sjukhus. Besöksförbudet införs med anledning av att Folkhälsomyndigheten har höjt risknivån för samhällsspridning av coronavirus i Sverige till mycket hög.

Idag, torsdagen den 12 mars, har hälso- och sjukvårdsdirektör Göran Angergård utifrån Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer fattat beslut om att införa besöksförbud på Region Gävleborgs vårdavdelningar. Beslutet gäller tills vidare och omfattar sjukhusen i Gävle, Hudiksvall, Bollnäs, Sandviken och Ljusdal.

Undantag kan göras för närstående till kritiskt sjuka patienter om besökare inte har luftvägssymtom. I sådana fall ska man rådgöra med respektive avdelning. 

Besöksförbudet gäller inte föräldrar till barn som vårdas på sjukhus.

- För att skydda våra svårast sjuka patienter måste vi förhindra att vi får in smittan i vår verksamhet. Det innebär att man inte kan besöka närstående eller familjemedlemmar som är inlagda i nuläget. Vi rekommenderar också att kommunerna begränsar besöken på äldreboenden, säger Göran Angergård, hälso- och sjukvårdsdirektör.