Besöksförbud hävs – men fortsatt avrådan från besök på vårdavdelningar

Besöksförbudet på vårdavdelningar hävs på grund av den minskade smittspridningen i länet och att det varit oklart vilket lagligt stöd det haft. Fortsatt stark avrådan kvarstår för anhöriga att besöka närstående för att minska risken för smittspridning.

För att skydda människors liv och hälsa och för att ta ansvar i den kritiska situationen med ökad smittspridning införde Region Gävleborg besöksförbud under förra året. Nu hävs det beslutet. Det nya beslutet innebär att det inte längre är förbjudet att följa med som anhörig på vårdbesök eller att besöka inneliggande patienter.

– Smittspridningen i regionen har under våren kontinuerligt minskat och flera lättnader har därför kunnat göras i samhället och inom vården. Med nuvarande nivåer är det därför rimligt att även möjliggöra för besök i vården i större utsträckning än tidigare. Justitieombudsmannen, JO, har dessutom nyligen i ett liknande beslut i Västmanland konstaterat att lagstödet för generella besöksförbud är tveksamt, säger Johan Kaarme, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Gävleborg.

Det tidigare beslutet om besöksförbud togs under förra året som en nödvändig åtgärd i syfte att skydda patienter, anhöriga och vårdpersonal från att smittas av coronaviruset. Avvägningen mellan smittförebyggande åtgärder och patienternas behov av kontakt med närstående är svår – det har dock alltid varit möjligt att få träffa inneliggande patienter som anhörig i samråd med vårdpersonal.

– Pandemin är inte över och vi behöver fortsatt hjälpas åt för att minska riskerna för att smitta sprids, därför kvarstår en stark avrådan att följa med en närstående på besök så länge det inte är nödvändigt. Vi avråder även från att besöka inneliggande patienter, avslutar Johan Kaarme.