Frågeformulär för barn

”Barn ska kunna få tycka till om sin vård”

Forskning bidrar till en bättre och mer jämlik hälso- och sjukvård. Genom samverkan blir forskningen ännu bättre, till tydlig nytta för patienter och medborgare. Det är det regionala forskningsrådet övertygat om.

Läs gärna mer om den forskning Region Gävleborg bedriver tillsammans med andra regioner i Sjukvårdsregion Mellan. Först ut är ett exempel där forskare från flera regioner har tagit fram ett verktyg som ska hjälpa barn och unga komma till tals om den vård de får.

Sjukvårdsregion Mellansverige – Barn ska kunna tycka till om sin vård