Avtal tecknat för Framtidens vårdinformationsstöd (FVIS)

Region Gävleborg har nu tecknat avtal med leverantören Cambio om framtidens vårdinformationsstöd. Det innebär att regionen kan delta i arbetet med utformningen av nya, moderna vårdstöd för både patienter och personal.

I januari 2016 beslutade de fem regionerna inom Sussa samverkan - Blekinge, Sörmland, Västerbotten, Västernorrland och Örebro - att gemensamt upphandla framtidens vårdinformationsstöd (FVIS). I juni 2019 tecknade de fem regionerna avtal med e-hälsoföretaget Cambio.

Från option till avtal

Regionerna Gävleborg, Halland, Norrbotten och Dalarna valde då att gå med som optionsregioner och i dag, ett år senare, har de fyra regionerna tecknat avtal med Cambio. Det innebär att en fjärdedel av landets befolkning från nio regioner berörs av det nya vårdinformationsstödet.

- Regeringens mål är att Sverige ska vara bäst på e-hälsa år 2025. Region Gävleborg ska bidra till den utvecklingen. Genom att tillvarata digitaliseringens möjligheter ska individen vara i centrum, verksamheter få hjälp med att utvecklas och vården ska vara jämlik, tillgänglig och säker, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Tommy Berger (S).

Bättre verktyg för hälso- och sjukvården

- Vi är glada för att avtalet är tecknat. Framtidens vårdinformationsstöd kommer att underlätta vårt dagliga arbete inom hälso- och sjukvården. Våra patienter ska kunna bli mer delaktiga i sin vård och de ska få säker tillgång till sin vårdinformation. Informationsstödet ska också vara ett effektivt och säkert verktyg för våra medarbetare, säger Göran Angergård, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Gävleborg.

Stora fördelar med samverkan

De fem första avtalsregionerna har arbetat med Cambio under ett år för att skapa ett modernt och heltäckande vårdinformationsstöd. Region Gävleborg och övriga optionsregioner har deltagit i förberedelserna, och tar nu ytterligare ett steg in i arbetet.

- Det innebär att flera hundra personer i vården i de nio regionerna kommer att arbeta med konfiguration och utformning. I den extraordinära tid vi är inne i nu ser vi stora fördelar med att vi gör det här tillsammans. Vi säger varmt välkomna in i arbetet! säger Per Johansson, ordförande Sussa samverkan.