Avtackningsfest för årets pensionärer

I år är det cirka 220 medarbetare från Region Gävleborg och Folktandvården som går i pension. De tackades av med en fest med middag och underhållning på Gävle konserthus.

- Jag anställdes på X-trafik som VD-sekreterare år 2000 och insåg snabbt att jag hade haft turen att hamna på världens bästa arbetsplats. Jag kommer alltid att bära med mig den unika samhörigheten, vänskapen, öppenheten, lyhördheten och värmen som finns där. Inte en enda dag har det känts motigt att åka till jobbet. Det faktum att X-trafik dessutom har ett väldigt gott anseende hos övriga kollektivtrafikmyndigheter i Sverige, liksom hos andra externa parter i branschen, och ligger i framkant vad gäller teknikutveckling och betallösningar gör mig inte mindre stolt över att ha fått jobba tillsammans med dessa fantastiska kunniga och kompetenta människor. Jag skulle också vilja lyfta det mycket goda samarbetet X-trafik har med länets kommuner rörande bl a trafikutveckling och infrastruktursatsningar, säger Maria Eriksson.


- I 46 år har jag jobbat som fotvårdsspecialist. Det här med fötter har varit mitt liv, det är inte många som vet vem Lena Jonsson är, men säger man Fot-Lena så vet många vem jag är. Jag har fått vara med att bygga upp diabetesfotvården på 80-talet, med syfte att minska amputationer hos patienter med diabetes. Att få ha varit med om att utveckla den vården som bidrar till minskat lidande för patienten och bättre ekonomi för samhället känns meningsfullt. Jag har också varit engagerad fackligt och var med och drev igenom borttagandet av delade turer inom hälso- och sjukvården. Nyligen blev jag utsedd till en nationell expertgrupp och fick ett stipendium till nationell konferens. Det känns som ett bevis på att jag har gjort något värdefullt, säger Lena Jonsson.


- Jag har jobbat som vaktmästare i Sandviken och Södertull i sju år. Innan det jobbade jag som reparatör och på Eriksson i Gävle. Arbetet som vaktmästare har varit tungt, men vetskapen om att det är en viktig funktion och den fina sammanhållningen med kollegorna har gjort det värdefullt för mig. Vi har haft så roligt under de här åren, säger Sven-Olov Johansson.