Även barn i hem med covidsjuk ska stanna hemma

Liksom äldre elever ska yngre barn och elever, som bor tillsammans med någon som har covid-19, stanna hemma för att inte riskera att smitta andra.

Folkhälsomyndigheten har förändrat rekommendationerna så att personal inom skola och förskola ska kunna fokusera på det pedagogiska arbetet.

Alla i Gävleborg som bor med någon som har konstaterad covid-19 omfattas alltså numera av rekommendationen att stanna hemma i sju dagar. Det gäller från den dagen som den covidsjuka personen i hushållet fick sitt provsvar.

En frisk person i sådant hushåll kan vara smittsam även om risken är liten. Uppstår symtom under nämnda tid ska hen också ta prov för covid-19.

- Vi vädjar till alla i Gävleborg att följa de rekommendationer som myndigheterna ger i synnerhet nu när spridningen av coronaviruset förvärras och gör fler sjuka i covid-19. Det är bara med gemensamma ansträngningar som vi kan lösa det här, säger Susanna Björklund, tillförordnad biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör.

1177 Vårdguiden - Om covid-19 – coronavirus