AstraZenecas vaccin mot covid-19 fasas ut

Folkhälsomyndigheten har beslutat att successivt upphöra med användningen av AstraZenecas vaccin mot covid-19 då huvuddelen av gruppen 65 år och äldre är fullvaccinerade. I Region Gävleborg kommer AstraZenecas vaccin Vaxzevria att fasas ut under augusti.

Från onsdag 4 augusti kommer invånare som är 65 år eller äldre inte längre att erbjudas AstraZenecas vaccin Vaxzevria för dos 1. Personer som påbörjat vaccination med Vaxzevria har däremot möjlighet att boka den andra dosen av Vaxzevria under hela augusti. Pfizers eller Modernas mRNA-vaccin kommer att erbjudas som andra dos för de personer som inte hinner eller kan färdigvaccinera sig med AstraZenecas vaccin under augusti.

Från september och framåt kommer Vaxzevria inte längre att erbjudas.

– Majoriteten av våra invånare över 65 år är fullvaccinerade nu. Det gör det möjligt för oss att fasa ut AstraZenecas vaccin då vi inte kan nyttja det till andra åldersgrupper, säger Tina Mansson Söderlund, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör och vaccinsamordnare i Region Gävleborg.

Datum för utfasning

4 augusti – Dos 1 med AstraZenecas vaccin Vaxzevria erbjuds inte längre från detta datum.

31 augusti – Sista dagen det är möjligt att vaccinera sig med dos 2 av AstraZenecas vaccin Vaxzevria.

1 september – AstraZenecas vaccin Vaxzevria erbjuds inte längre. 

Tidsintervall mellan doser

AstraZenecas vaccin (dos 1 och 2): 4-10 veckor

AstraZeneca (dos 1) + mRNA vaccin (dos 2): 8-15 veckor

Obs! Vid vaccination med två olika vaccin är det viktigt att det ska ha passerat 8 veckor mellan doserna för att få bästa effekt av vaccinet.