AstraZenecas vaccin godkänt – förväntad leverans inom två veckor

EU-kommissionen beslutade 29 januari att godkänna AstraZenecas vaccin mot covid-19. De första doserna av vaccinet väntas till Region Gävleborg inom två veckor.

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s utvärdering av AstraZenecas vaccin har visat att det uppfyller EU:s krav på säkerhet, effektivitet, kvalitet och tillverkning.

Enligt förhandsbesked från Folkhälsomyndigheten väntas den första leveransen till Sverige 7 februari, vilket innebär att Region Gävleborg kan få sina första doser av vaccinet under vecka 6. Hur många doser som kommer är ännu inte bekräftat.

– I hela landet pågår just nu den största vaccinationskampanjen någonsin. För att den ska kunna fungera både rättvist och effektivt kommer alla tillgängliga resurser att behövas, så därför inger det stora förhoppningar att ett tredje vaccin mot covid-19 har godkänts. Förhoppningsvis kan det tas i bruk av Region Gävleborg mycket snart, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Jan Lahenkorva (S).

60 procents skyddseffekt – studier pågår för de äldre

Skyddseffekten för AstraZenecas vaccin har i studier visat sig vara 60 procent, vilket är lägre än de två tidigare godkända vaccinerna mot covid-19, men uppfyller kravet för en positiv nytta.

I de kliniska studier som ligger till grund för godkännandet har bara en mindre andel personer över 55 år deltagit. Därför går det inte att avgöra skyddseffekten i den gruppen i dagsläget. Studier med ett större antal deltagare från 55 och uppåt pågår, och mer information väntas den närmaste tiden.

Inväntar rekommendation från Folkhälsomyndigheten

Region Gävleborg inväntar Folkhälsomyndighetens rekommendation gällande eventuell åldersgräns för AstraZenecas vaccin. Folkhälsomyndigheten behöver också se över prioritetsordningen i vaccinationsplanen, eftersom det kommer mindre vaccin till Sverige än väntat de närmaste veckorna.

– Båda dessa faktorer har stor påverkan på hur vi i Region Gävleborg går vidare med vaccinationerna, säger Tina Mansson Söderlund, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör och vaccinsamordnare.

Information om vaccin mot covid-19 Läkemedelsverket

Information om vaccinationer mot covid-19 1177.se