Antikroppstestning för corona pausas tills vidare

Region Gävleborg pausar antikroppstestningen från och med fredag 18 december. Den främsta orsaken är att personal som utför provtagningarna behövs inom covidvården.

Region Gävleborg har sedan 1 september erbjudit befolkningen att ta antikroppstester för corona. Ett antikroppstest visar om du har genomgått en covid 19-infektion tidigare och därför i viss mån kan vara immun. Hur stark immuniteten är eller hur länge den varar är fortfarande oklart.

Provtagningarna har utförts i Gävle, Bollnäs, Söderhamn, Ljusdal och Hudiksvall men pausas från och med 18 december på samtliga orter. De första två veckorna gjordes cirka 2 500 provtagningar per vecka, därefter har antalet sjunkit successivt och har på senare tid legat runt 700-800 provtagningar i veckan.

– Vi behöver pausa antikroppstestningen av flera orsaker. Den främsta är att covidvården behöver alla resurser vi kan frigöra inom hälso- och sjukvården. Nyttan av att veta om du har antikroppar eller inte ger inte ett sådant mervärde att det kan prioriteras i detta läge, säger Tova Johansson Marknell, verksamhetschef för Laboratoriemedicin.

Den höga smittspridningen i länet har också bidragit till att provtagningsenheterna har utsatts för en allt högre smittorisk eftersom även personer med symtom har kommit in för att ta antikroppstester. Några har också misstagit antikroppstestningen för provtagning som visar pågående sjukdom, och dessa personer har följaktligen också kommit till mottagningarna bärande på symtom.

Antikroppstest har även erbjudits patienter i samband med annan provtagning i vården, mot en avgift på 200 kronor. Den möjligheten finns kvar. Även vårdpersonal kan fortsätta att provta sig på uppmaning av arbetsgivaren.