Antikroppstester införs 1 september

Från 1 september erbjuder Region Gävleborg antikroppstester för corona. ”Sverige och vårt län behöver en utökad testning för covid-19 som en del i arbetet med att stoppa smittspridningen”, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Tommy Berger (S).

Region Gävleborg har sedan tidigare infört storskalig egenprovtagning under pågående sjukdom. Den 1 september öppnas även tidbokningen till antikroppstester för coronavirus, som efter tillfrisknandet kan visa om man haft covid-19 och därmed har en immunitet mot sjukdomen. Hur länge immuniteten varar är dock oklart.

- Det övergripande målet med Region Gävleborgs arbete är att minska smittspridningen. Sverige och vårt län behöver en utökad testning för covid-19 som en del i det arbetet, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Tommy Berger (S).

Provtagningarna bekostas av regeringen.

- Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner är överens om att staten tar kostnaderna, samtidigt som regionerna åtar sig att utföra testningen utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer, säger Tommy Berger.

Från 18 år och äldre

Region Gävleborgs antikroppstest erbjuds alla över 18 år. Ett antikroppstest för coronavirus är inte medicinskt motiverat och då krävs en särskild avvägning när det gäller provtagning av barn och ungdomar. Kunskapen om förekomst av antikroppar hos barn och unga är dessutom begränsad i nuläget. Enligt vägledning från Folkhälsomyndigheten och Barnläkarföreningen har Region Gävleborg därför beslutat att tills vidare fastslå en åldersgräns på 18 år.

På sex platser i Gävleborg

Antikroppstestet kan göras tidigast 4 veckor efter att man tillfrisknat från coronaliknande symtom. Testet tas som ett blodprov genom ett stick i armvecket och kostar 200 kronor. Kostnaden ingår inte i högkostnadsskyddet.

Antikroppstesterna kommer att utföras på de tre sjukhusen i Gävle, Hudiksvall och Bollnäs, samt de tre närsjukhusen i Sandviken, Söderhamn och Ljusdal.

Tidbokning görs via coronaprovtagningens e-tjänst som nås på 1177.se. Tidbokningen öppnar tisdag 1 september 8.00, med tillgängliga provtagningstider från 2 september. Det kommer också att finnas möjlighet att ta antikroppstest i samband med besök för annan blodprovstagning och kostnaden blir även då 200 kronor.

Svar på dina frågor

Frågor och svar om antikroppstest

Vänligen ring inte 1177 för frågor kring antikroppstester eller provsvar. 1177 på telefon erbjuder sjukvårdsrådgivning och svarar på medicinska frågor.