Ändring vid besöksparkering vid Hudiksvalls sjukhus

Besöksparkeringen vid huvudentrén stängs den 7 september 2023. En ny besöksparkering har öppnat i den gamla parken längs med Kungsgatan. Parkeringsplatser för rörelsehindrade finns utanför hus 02, mittemot huvudentrén. Den här ändringen är en del av det pågående arbetet med att utveckla och förbättra det nya huvudentréområdet på Hudiksvalls sjukhus.

– Vi ber alla patienter och besökare att följa skyltarna till den nya besöksparkeringen. Vi förstår att förändringar kan vara utmanande, och vi arbetar konstant med att ditt besök till sjukhuset fortsätter vara så smidigt som möjligt under tiden vi bygger om på sjukhusområdet, säger Torbjørn Rastad, byggprojektchef på Hudiksvalls sjukhus.

Besöksparkeringar på Hudiksvalls sjukhus

  • Parkeringshuset
  • Gamla parken (Kungsgatan)
  • Vid hus 11
  • Vid hus 09
  • Utanför hus 02
En ny besöksparkering har öppnat i den gamla parken längs med Kungsgatan.