Ändrat intervall mellan dos 2 och dos 3 för 65 år och äldre

Folkhälsomyndigheten har ändrat tidsintervallet mellan dos 2 och dos 3 för personer som är 65 år och äldre. Det tidigare intervallet på 6 månader har kortats ned med en månad, till 5 månader.

Tidsintervallet mellan dos 2 och dos 3 av vaccin mot covid-19 har hittills varit minst 6 månader. Folkhälsomyndigheten har nu justerat ned intervallet för personer 65 år och äldre (födda 1956 och tidigare) till minst 5 månader.

Syftet är att erbjuda ett förbättrat skydd mot en förväntad ökad smittspridning av covid-19 de närmaste månaderna.

För personer under 65 år med hemtjänst och hemsjukvård, eller personal inom särskilda boenden för äldre, hemtjänst och hemsjukvård gäller som tidigare ett intervall på minst 6 månader. Det förklaras med att majoriteten av dem vaccinerades tidigt och redan bör vara aktuella för en påfyllnadsdos utifrån den tidigare rekommendationen.

– Region Gävleborg kommer att följa rekommendationen om det kortare tidsintervallet för 65plus, men det tar några dagar att anpassa vår information på olika plattformar till det nya beslutet. Vi uppdaterar vår information på 1177.se när ändringen har genomförts i vår bokningstjänst, säger Tina Mansson Söderlund, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör och vaccinsamordnare i Region Gävleborg.