Allt mindre miljöpåverkan inom Region Gävleborg

Region Gävleborg gör fortsatt framsteg i arbetet med att minska sin miljöpåverkan. Dessa uppvisas i rapporten Öppna jämförelser av SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) som även presenterar flera positiva nationella trender.

Varje år publicerar SKR så kallade Öppna jämförelser av kvalitet, resultat och kostnader inom flera verksamhetsområden som kommuner och regioner ansvarar för. Syftet är att stimulera regioner och kommuner att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten. Nu har årets rapport om miljöarbetet inom regionerna publicerats, och resultatet visar fortsatta framsteg inom miljöområdet för Region Gävleborg.

Miljöarbetet går framåt

– Det är glädjande att Region Gävleborgs miljöarbete blir allt vassare. I en tid när det blir allt tydligare att klimatförändringen och miljökatastroferna kräver ökade insatser på såväl lokal och regional nivå som nationell är det viktigt att Region Gävleborg fortsatt går före i den gröna omställningen. Extra viktigt för att möta den pågående artutrotningen är det att andelen ekologisk mat ökar och snart utgör hälften av all mat som serveras, säger Karin Jansson (MP), ordförande Fastighets-, teknik- och miljöutskottet.

Temadelen för årets miljörapport presenterar och beskriver läget och utvecklingen i regionernas arbete med livsmedel ur perspektiven hälsa, miljö, försörjningstrygghet, lokal produktion och näringsverksamhet. Resultaten från rapporten visar att Region Gävleborg har ökat andelen ekologiska livsmedel från ca 37% till 42% mellan 2020 och 2021.

I Region Gävleborgs miljöprogram 2023-2026 finns 6 effektmål som handlar om vad Region Gävleborgs verksamheter behöver göra för att bidra till miljömässigt hållbar utveckling. Ett av dessa effektmål är att Region Gävleborg ska ha hållbara livsmedel och måltider som omfattar flera delar - exempelvis ekologiska livsmedel, minskat matsvinn, minskad klimatpåverkan samt ökad självförsörjning och robusthet.

– Det är roligt att se vilka framsteg vi har gjort inom miljöområdet i Region Gävleborg men även nationellt. Det är ett kvitto på det miljöarbete som görs varje dag av samtliga medarbetare i organisationen, säger miljöchef Susanna Andersson.

Jämförelserna visar på flera positiva nationella trender mellan 2009 och 2021. Här är några exempel:

  • Antibiotikaförskrivning: minskat 41 %, varav 3 % under 2021
  • Ekologiska livsmedel: ökat från 13 till 45 %
  • Förnybara drivmedel i kollektivtrafiken: ökat från 42 till 94 %
  • Energianvändningen per lokalyta: minskat 16 %
  • Medicinska gasers klimatpåverkan: minskat 63 %

Läs mer

Öppna jämförelser-miljöarbetet 2022 i regionerna