Allt fler gävleborgare behöver vård för covid-19

Samtidigt som smittspridningen ökar kraftigt i länet ser vården en ökning av patienter som kräver sjukhusvård eller vård på intensivvårdsavdelning. Nu vill smittskyddsläkare Shah Jalal uppmana invånarna till en ökad vaksamhet för symtom på covid-19, samt att provta sig vid symtom.

Smittspridningen ökar i länet medan antalet som provtar sig för covid-19 i regionen har sjunkit de senaste veckorna. Antalet positiva provsvar (och därmed andelen positiva) ökar däremot stadigt. De sista sju dagarna är andelen positiva fall 16 procent (1449 av 9102 prover) i egenprovtagningen.

Region Gävleborgs smittskyddsläkare Shah Jalal uppmanar till en ökad vaksamhet för symtom på covid-19 och en påminnelse om att alltid testa sig vid symtom.

– Utvecklingen tyder på att färre människor provtar sig i teststationerna som finns i länet. Smittspridningen har ökat mycket den senaste tiden och risken att smittas av covid-19 har blivit större, samtidigt som symtomen kan vara diskreta. Jag ber alla att provta sig vid symtom och följa rekommendationerna så vi kan få ner smittan, säger Shah Jalal, smittskyddsläkare.

Om tiderna på provtagningsstationerna är fullbokade finns även möjlighet att ett ombud hämtar provtagningskit på apotek.

Fler behöver sjukhusvård

16 patienter vårdas just nu med covid-19 i länet varav 5 patienter vårdas på intensivvårdsavdelning, IVA. Vården ser en fortsatt ökning av inflöde av patienter. Bland annat ökar säsongsinfluensan, just nu vårdas 9 personer på infektionsavdelningen.