Akuten i Gävle kompletterar tält med baracker

Sedan coronapandemins utbrott har patienter som söker hjälp vid akuten i Gävle tagits emot och sorterats i ett tält utanför entrén. Nu kompletteras tältet med baracker på samma plats.

Patienter som sökt hjälp vid akuten i Gävle har sedan i mars tagits emot i ett tält utanför entrén för en bedömning av om de har covid-19 symtom eller inte. Därefter har de symtomfria gått in till akutmottagningen för sedvanlig bedömning via entrén, och de med covid-19 symtom via en sidoingång.

Nu kompletteras tältet med baracker, samtidigt som bedömningen av patientens behov av vård, den så kallade spotchecken, också flyttar ut.

– Vi flyttar helt enkelt in all bedömning under samma tak. Men även i fortsättningen separerar vi symtombärare från symtomfria personer, poängterar Fredrik Leinonen, vårdenhetschef vid akuten i Gävle.

Vid Hudiksvalls sjukhus har akutens tält flyttats in i ett garage i anslutning till akutmottagningens ambulanshall. Även här gäller fortsatt separerade flöden för symtombärare och symtomfria.

Så får du vård och råd

Coronasymtom eller coronaprovtagning:

  • Sök information på 1177.se/Gavleborg
  • Chatta med vårdpersonal via 1177.se/Gavleborg/coronamottagning (Bank-ID krävs)
  • Om du saknar Bank-ID, ring 026-15 03 00

Övrig sjukvårdsrådgivning:

  • Ring din hälsocentral
  • Ring 1177, dygnet runt

Livshotande tillstånd:

  • Ring 112