34 miljoner i EU-medel till Gävleborg

Den 17 december, har Strukturfondspartnerskapet för Norra Mellansverige beviljat projektmedel till insatser i Gävleborg för totalt 34 miljoner kronor.

Strukturfondspartnerskapet för Norra Mellansverige har i samråd med regionförbunden i Värmland, Dalarna samt Region Gävleborg beslutat att projekten ska prioriteras för finansiering ur EUs regionala fond.

- De godkända ansökningarna ligger i linje med Gävleborgs regionala utvecklingsstrategi och bidrar till utveckling genom strukturförändring, säger Marie Louise Dangardt, regionråd, Region Gävleborg.

De projekt som prioriteras av Strukturfondspartnerskapet är projekt som ansökt medel ur Regionalfonden och Socialfonden.

Projektet upphandlingsdriven hållbarhet ur ett helhetsperspektiv ska genom upphandling som verktyg etablera närmare samverkan mellan kommuner, region och regionala företag.

- Det är med stor glädje vi tar emot beskedet om att vi kan fortsätta utveckla vår samverkan kring innovationer och upphandlingsdriven hållbarhet. Offentlig upphandling är ett underskattat verktyg för utveckling och styrning, säger Sigrid Petterssén, projektledare, Region Gävleborg.

Kort om projekten:

Regionalfonden

Insatsområde - Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation

Projektnamn: Innovativt digitaliserat underhåll
Sökande: Högskolan i Gävle
Ansökt belopp: 3 212 324

Projektnamn: Upphandlingsdriven hållbarhet ur ett helhetsperspektiv
Sökande: Region Gävleborg
Ansökt belopp: 6 647 554
 
Insatsområde - Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft
 
Projektnamn: Hållbar Tillväxt 2.0
Sökande: Almi Gävle-Dala
Ansökt belopp: 12 000 000 kr
 
Projektnamn: SPRINT X
Sökande: Movexum
Ansökt belopp: 5 099 300
 
Insatsområde - Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer
 
Projektnamn: Enerlean
Sökande: Högskolan i Gävle
Ansökt belopp: 2 758 329

Socialfonden

Projektnamn: Yrkesutbildning i Hälsingland
Sökande: Hälsinglands utbildningsförbund
Ansökt belopp: 4 863 789 kr