32 miljoner mindre i kostnader för hyrpersonal

Arbetet med att minska hyroberoendet fortsätter intensivt. Fram till och med november månad har kostnaden minskat med 32 miljoner kronor för hyrpersonal jämfört med hela förra året. Samtidigt följs utvecklingen av arbetsmiljön varje månad via en enkät till medarbetarna. Syfte med enkäten är att följa utvecklingen av arbetsmiljön och för att kunna agera på enhetsnivå, i de fall resultatet visar på försämringar.

- Det är en utmaning att balansera behov och arbetsmiljön på enheterna mot arbetet att minska inhyrningen. Det ser olika ut hur snabbt utväxlingen kan ske, beroende på hur varje berörd enhet ställer om och rapporterar sin arbetsmiljö via den månatliga enkäten och via chefer, säger Johan Kaarme, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör.

- Arbetet för att bli oberoende av hyrpersonal i sjukvården är angeläget och det är glädjande att följa utvecklingen över tid, imponerande. Bättre trygghet och tillgänglighet för patienterna, en bättre arbetsmiljö för den ordinarie sjukvårdspersonalen och sänkta kostnader är de tre huvudskälen för arbetet i Region Gävleborg, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Tommy Berger (S). Tillgänglighet och trygghet är avgörande för att öka jämlikheten i sjukvården, som är det viktigaste politiska målet för sjukvården, säger Tommy Berger (S).

Bollnäs sjukhus är inte inräknat i kostnaden.