2021 kan patienter söka vård digitalt hos Region Gävleborg

Nästa år öppnar Region Gävleborg en ny e-tjänst som gör det möjligt att söka vård digitalt. Vården blir mer tillgänglig för dig som önskar komma i kontakt med hälso- och sjukvården genom mobil, dator eller surfplatta.

– E-tjänsten är ett komplement till den vård vi har idag och kommer inte att ersätta fysiska möten, som är ett grundfundament inom sjukvården. Tjänsten är till för de patienter som själva önskar en snabb digital väg in till öppenvården, säger Johan Kaarme, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör.

Ökad frihet för patienten

Den digitala plattformen förenklar självserviceärenden. Patienter får också möjlighet att sköta vissa vårdärenden hemifrån, exempelvis genom att själva kunna beställa labbprover som förberedelser inför ett vårdbesök. Det kan vara särskilt lämpligt för patienter som har långt att resa.

– Vi vill öka tillgängligheten och minska resandet. En digital tjänst ger också patienter större frihet. Jag tror många kommer att uppskatta möjligheten att börja sitt vårdärende den tid på dygnet som passar dem själva och sedan få möjligheten att boka en tid som fungerar bra med livspusslet istället för att passa telefonen en särskild tid, säger Tommy Berger, hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande.  

Region Gävleborgs e-tjänst unik

Det finns redan många digitala vägar in till vården, bland annat genom privata vårdaktörer och regioner som erbjuder bokningar online inom primärvården. Det unika med Region Gävleborgs e-tjänst är att den vårdsökande också lotsas till rätt kompetens och mötesform efter brådskandegrad.

– Den som söker vård online får svara på frågor om sina besvär och blir därefter hänvisad till lämplig vårdgivare. Antingen i ett digitalt möte via chatt, ljud- eller videosamtal, eller i ett fysiskt vårdmöte. Patienter med högsta prioritet hanteras alltid först. Är besvären lindriga kan man i stället få råd om egenvård, säger Johan Kaarme.

Smidigt verktyg för vården

Flera parter kan delta i ett digitalt vårdmöte, till exempel patienter, anhöriga, tolkar och en eller flera vårdgivare.

– När fler frågeställningar kan lösas direkt istället för genom förfrågan via pappersremisser bör behovet av remisser mellan olika vårdgivare minska och handläggningstiderna kortas, säger Johan Kaarme.

Administrationen underlättas också genom att patienten själv svarar på förberedande frågor om hälsotillstånd och symtom före det digitala vårdmötet. Det kan sedan enkelt kompletteras i samband med vårdmötet och föras in i journalen.