200 kronor i egenavgift för antikroppstest

Regionfullmäktige beslutade onsdag 1 juli att införa en egenavgift om 200 kronor för serologisk testning (antikroppstestning) för covid-19.

Med antikroppspåvisning kan man undersöka hur stor del av Sveriges befolkning som har antikroppar mot coronaviruset som orsakar covid-19.

- Det övergripande målet med Region Gävleborgs arbete är att minska takten på smittspridningen, alltså att platta till kurvan så att inte väldigt många blir sjuka samtidigt. Sverige och vårt län behöver en utökad testning för covid-19 som en del i arbetet med att stoppa smittspridningen, säger hälso- och sjukvårdens ordförande Tommy Berger (S).

- Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, är överens om att staten tar kostnaderna, samtidigt som regionerna åtar sig att utföra testningen utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Region Gävleborg har mött upp regeringen och redan infört storskalig testning för pågående sjukdom sedan en tid tillbaka. Nu handlar det om att bredda testningen genom att förbereda för så kallad antikroppstestning, som upptäcker antikroppar som tecken på genomgången sjukdom.

Beslutet gäller inte personer som omfattas av avgiftsfrihet enligt vad som framkommer av överenskommelsen mellan regeringen och SKR. Egenavgiften ingår inte i högkostnadsskyddet.