195 miljoner i extra statsbidrag

Region Gävleborg kan preliminärt få 195 miljoner kronor extra i statsbidrag nästa år, enligt regeringens budgetproposition.

Det handlar om ett extra tillskott på 84 miljoner kronor i generellt stöd. Dessutom kan regeringens höstbudget ge Region Gävleborg 111 miljoner kronor för uppskjuten vård och andra kostnader relaterade till covid-19 under nästa år och lika mycket pengar 2022.

Stöd till prioriterat behov

- Man kan verkligen konstatera att regeringen satsar. Det här stödet är mycket stort och enormt värdefullt, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Tommy Berger (S).

- Under våren behövde hälso- och sjukvården ställa om för att ge vård till patienter som var svårt sjuka i covid-19. Många planerade besök och operationer behövde skjutas fram. Det kommer att kräva tid, kraft och resurser för att vården ska klara av att hantera det framskjutna vårdbehovet. Men det ska ske, det är prioriterat. Regeringens stöd är därför så välkommet.

Täcker förlorade skatteintäkter

Skatteintäkterna har försämrats markant sett till Region Gävleborgs budget- och planeringsförutsättningar för 2021 som gjordes i mars. Det nu utlovade tillskottet kan kompensera skattebortfallet och ge visst utrymme för mer pengar till verksamheterna. Fördelning sker i budgetprocessen under hösten.

Region Gävleborg har dock inte hela bilden klar förrän efter 1 oktober. Då väntas detaljerna kring budgetpropositionen och skatteprognosen som budgeten 2021 ska upprättas utifrån vara klara.

Den totala kostnadsbudgeten för Region Gävleborg för 2020 omfattar 11 miljarder kronor.

Läs mer

www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/09/4-miljarder-kronor-for-hantering-av-uppskjuten-vard/
 
www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/09/ytterligare-tillskott-till-kommuner-och-regioner/