10 000 kronor i kompensation i ny personalsatsning

Den politiska majoriteten presenterar idag att medarbetare inom hälso- och sjukvård får 10 000 kronor i engångsbelopp som kompensation för arbetet hittills under coronapandemin. Från och med årsskiftet utgår dessutom en extra ersättning om 500 kronor per arbetspass utöver ordinarie schema. Det är två nya satsningar som Region Gävleborg gör på extra ersättning till personalen.

Dessa två nya satsningar är en del i ett både lång- och kortsiktigt arbete för att skapa bättre villkor för medarbetarna på sikt. Under de senaste veckorna har det utöver satsningar som gjordes i våras tillkommit sex satsningar. Totalkostnaden är svår att uppskatta på förhand men de kortsiktiga satsningarna kan komma att omfatta uppåt 100 miljoner kronor 2020.

– I dag presenterar vi ytterligare åtgärder som syftar till att ersätta medarbetarna för deras ovärderliga arbete. Alla medarbetare inom hälso- och sjukvården får 10 000 kronor i engångsbelopp. Men pandemin är inte över. Så från och med början av nästa år inför vi också en ersättning om 500 kronor i tillägg för de extrapass som personalen gör som en kompensation för deras oerhörda arbetsinsats, säger Fredrik Åberg-Jönsson (V), ordförande för Region Gävleborgs personalutskott.

– Engångsbeloppet är en kompensation för en svår tid som varit. Men eftersom pandemin långt ifrån är över inför vi en ersättning för de extrapass utöver ordinarie schema som personalen inom hälso- och sjukvården jobbar. Det gäller 2-31 januari till att börja med, tillägger Fredrik Åberg-Jönsson.

En viktig princip i arbetet har varit att ersättningarna ska vara generella, det vill säga inte begränsas till en eller några få personalgrupper. Covid-vården har påverkat hela hälso- och sjukvården. Till exempel har många tillfälligt bytt arbetsplats vilket har inneburit att de som stannat kvar har fått högre arbetsbelastning.