1 700 nya fall på en vecka och kurvan fortsätter uppåt

Region Gävleborg konstaterar 1 700 nya fall av covid-19 på sju dygn. Det är omkring 300 fler än vid avstämningen veckan före.

Prognosen, som Folkhälsomyndigheten tagit fram och som bedöms som något osäker, säger att kulmen för smittspridningen kommer runt nyår.

Smittskydd vädjar därför till allmänheten att följa de råd som finns såväl nationellt som regionalt om bland annat social distansering, handhygien, att undvika resor som inte är nödvändiga för arbete, skola eller vård och att den som har symtom inte vistas bland andra människor.

Ökad belastning på sjukhusen

Antal inneliggande covid-patienter i Region Gävleborg var den 11 december 73 personer, varav 10 i intensivvård.

Att fler blir sjuka i covid-19 innebär en ökad påfrestning på hälso- och sjukvården. Region Gävleborg fortsätter därför att vädja till vårdutbildade som inte arbetar inom vården i länet att förstärka bemanningen i hälso- och sjukvården i dessa svåra tider. En liknande vädjan tidigare i år var lyckad. Nu har ett 100-tal personer anmält intresse och en del av dessa anställts.

Provtagningen kan fördubblas

Fredag 11 december börjar Region Gävleborg skicka coronaprover för analys utomlands för att på så sätt utöka egenprovtagningarna. Kapaciteten fördubblas därmed vilket innebär att även barn och ungdomar provtas igen.

Smittspårning är ytterligare ett framgångsrecept för att förhindra att fler blir sjuka i covid-19. Även där har Region Gävleborg satsat mer genom att anställa fler.

Vaccinering i januari

Det mesta tyder på att det går att börja vaccinera länsborna mot covid-19 med början i mitten av januari 2021. Förberedelsearbetet är omfattande men går enligt plan. Region Gävleborg följer Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning när det gäller vilka som ska vaccineras först.

Statistik covid-19 

Gemensam lägesbild - sammanfattning av coronarelaterade händelser (pdf)