Mediekonferensen 2023

Vilken samling möter biblioteksanvändaren?

Biblioteken spelar en viktig roll i det demokratiska samhället genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Utbudet av såväl fysiska som digitala medier ska stå för allsidighet och kvalitet. Årets mediekonferens ställer frågor om hur ny teknik, nya rum och nya läspraktiker påverkar bibliotekens samlingar och besökare.

När: 14 mars kl 13.00-16.00

Plats: Digitalt

Dagen är kostnadsfri.

Anmälan

Anmäl dig till konferensen

Sista anmälningsdag: 7 mars

Programpunkter

Gemensam mediehantering på Biblioteken i Malmö

Peter Stenberg, Linnea Ekström och Elin Lundberg från Malmö stadsbibliotek gör nedslag i flytande bestånd, gemensamma inköp och införandet av IMMS (Intelligent Material Management System) som är ett algoritmbaserat medielogistiksystem. Lovisa Liljegren som skrivit ett examensarbete i ämnet bidrar med sina slutsatser och reflektioner.

”Medierna är det första som ska synas”
Gävle stadsbibliotek genomgår stora förändringar. Det gamla biblioteket är rivet och verksamheten bedrivs i en tillfällig, mindre lokal i väntan på ett nytt kulturhus. Petra Jonsson och Anki Bos samtalar om mediernas roll och plats i biblioteksverksamheten.

Ljudböcker, unga och nya läspraktiker

Utifrån sin avhandling kommer Elisa Tattersall Wallin berätta om nya läspraktiker som uppstår när ljudböcker används via appar och vilken roll ljudboken har i ungdomars vardagsrutiner. Dessutom kommer hon presentera aktuell statistik från den årliga SOM-undersökningen kring läsning i digitala bokformat.

Om talarna

Gemensam mediehantering på biblioteken i Malmö


Peter Stenberg
, koordinator fackinköp för vuxna, medlem i Biblioteken i Malmös Mediegrupp


Linnea Ekström
, koordinator inköp barn och unga, medlem i Biblioteken i Malmös Mediegrupp


Elin Lundberg
, ansvarig för e-medier, medlem i Biblioteken i Malmös Mediegrupp 


Lovisa Liljegren
, bibliotekarie på Karolinska Institutets Universitetsbibliotek med fokus på undervisning, handledning och informationssökning.

”Medierna ska genomsyra hela huset”


Petra Jonsson
bibliotekschef för Gävle bibliotek och Anki Bos projektledare för Gävle biblioteks flytt och medlem i HelGe-samarbetets mediegrupp.

Ljudböcker, unga och nya läspraktiker


Elisa Tattersall Wallin
är Fil.Dr och universitetslektor i biblioteks- och informationsvetenskap, verksam vid Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås.