Maailmanperintökohde Hälsinglandin talonpoikaistilatd

Kultur Gävleborgin tehtävä Hälsinglandin talonpoikaistalojen maailmanperintöstatuksen puitteissa on strateginen työ yhdistettynä viestintään, informaatioon ja kestävään kehitykseen Unescon säännöstön mukaisesti. Tavoitteena on tukea läänin eri toimijoita muun muassa liiketoimintatiedon hallinnan avulla sekä panostamalla kansallisiin ja kansainvälisiin verkostoihin.

Kultur Gävleborgissa on jo syyskuusta 2016 lähtien työskennellyt Hälsinglandin talonpoikaistalojen maailmanperintöstatukseen keskittynyt toiminnan kehittäjä, jonka tehtävänä on muun muassa työstää maailmanperinnön hallintosuunnitelmaa, hoitaa viestintää ja markkinointiin liittyvää työtä, tuottaa tietoa ja laatia ehdotuksia luentoja ja seminaareja varten sekä jakaa tietoa maailmanperinnöstä. 

Kulttuuritoimijat, joilla on alueellisia kulttuuriperintöön ja kulttuurimiljööseen liittyviä toimeksiantoja, huomioivat alueellisen kulttuurisuunnitelman kehitysalueesta erityisesti sen, että: 

  • myötävaikutetaan kohtaamispaikkojen luomista läänin kulttuuriperinnön puitteissa toimivien osapuolten, organisaatioiden ja matkailuelinkeinon välille

  • tutkitaan ja testataan vallitsevia kulttuuriperintökertomuksia yhteistyössä tutkijoiden ja kulttuurin ammattilaisten kanssa

  • kehitetään edelleen kansallisten vähemmistöjen kulttuuriperinnön näkyväksi tekemistä

  • tehdään yhteistyötä läänin asian-omaisten toimijoiden kanssa yhteisten suoritusten puitteissa

  • tuetaan suorituksia, jotka yhdistävät kulttuuriperinnön säilyttämisen ja hyödyntämisen

  • toimitaan sen puolesta, että yhteis­kuntakehityksessä suojellaan läänin kulttuurimiljöitä tiedon ja elämysten lähteenä kaikille

  • toimitaan niin, että kulttuuriperintö ja kulttuurimiljöö ovat lasten ja nuorten saatavilla

  • innostetaan kulttuurienväliseen keskusteluun jen kanssa