Tillgänglighet

Vi arbetar för att främja utvecklingen mot ett mer tillgängligt kulturliv/ biblioteksverksamhet för personer med funktionsnedsättning.

För att utveckla kompetens, samordna aktiviteter, för att utjämna skillnader mellan kommunerna och att följa upp bibliotekslagen.

Alla kan läsa – och hör sen!

Läskraft