Digital delaktighet

Vår regionala biblioteksverksamhet arbetar för att öka den digitala delaktigheten i Gävleborg genom att:

  • Kontinuerligt kompetensutveckla folkbibliotekens personal
  • Arbeta för att synliggöra bibliotekens roll för medborgarnas digitala delaktighet
  • Fortsatt arbeta för perspektivet ”digital delaktighet” i den regionala digitala agendan