The Glass Room – Misinformation edition

Nu finns ett utställningsmaterial på svenska som du är fri att använda för att lyfta frågor om integritet, säkerhet och digitalt välmående på ditt bibliotek. Mer information finns att läsa här: https://theglassroom.org/sv/misinformation/. Har du frågor så hör gärna av dig till marika.alneng@regiongavleborg.se 

Materialet

6 stora posters

 • En introduktionsposter om utställningen (75cmx 75cm)
 • Deepfake-spaning–hur ”deepfake”- teknik kan förändra ditt liv. (75cm x 150cm)
 • Fast -en visualisering som utforskar tiden vi spenderar på våra mobila enheter. (150cm x 75cm) Fast (pdf)
 • Är du fast? - en interaktiv poster där besökare först tar reda på hur mycket tid de lägger på sina enheter och sedan bidrar med den datan om de vill. (150cm x 75cm) Är du fast (pdf)
 • Så är din telefon utformad för att fånga din uppmärksamhet–en visualisering som utforskar knepen och teknikerna i onlineappar och de verktyg som används för att se till att vi förblir mobilberoende. (75cm x 150cm) Design i telefonen (pdf)
 • Surfplatteappar ”surround”-poster–Postern läggs på ett bord och presenterar apparna på surfplattor som ligger på den (150cm x 75cm)

Data Detox kit

Digitala appar för surfplattor

 • Fake or Real -Nyhetsupplagan. Upptäck själv hur lätt det är att skilja fakta från fiktion i nyheter online. 
 • En droppe i havet. Gör personlighetstestet som Cambridge Analytica använde för att få in miljontals personlighetsprofiler från Facebook, och därefter anpassade annonser utifrån resultatet. 
 • Doublecheck, spela detta spel för att se vilka foton som manipulerats för att vilseleda dig.
 • Deepfakelabbet, en djupdykning i hur deepfake-teknik kan programmeras för att lura oss.

Trailer med svensk text vimeo.com/427003665

Logga för baren Data detox bar (pdf)

Logga för utställningen:  MisInformation Logo (png)

Kort för feedback: Feedback (pdf)

Vill du vara värd för utställningen?

Vad som krävs:

(listan utgår från hela utställningen, du avgör vilka delar du har plats med och önskar):

 • En yta, ca 20 kvadratmeter med väggutrymme och 2-4 bord
 • Surfplattor 1-3 stycken med internetuppkoppling för apparna
 • Två personer för montering i cirka två timmar
 • Personer som kan bemanna baren
 • Stora skärmar 1-2 stycken för animationerna

Checklista

 1. Planera för en lämplig yta med väggar och bord för affischer, surfplattor med appar och bar med Data Detox kit.
 2. Ta fram materialet
  • Posters - låna posters från regionbiblioteket eller skriv ut – affischer behöver tryckas på tryckeri.
  • Kontakta Tactical Tech om ni önskar affischer och appar som inte finns att ladda ner här ovan - events@tacticaltech.org
  • Skriv ut en laddning Data Detox kit
  • Ladda ner apparna till surfplattorna
  • Ladda ner filmklippen till skärmarna
  • Skriv ut formuläret för feedback
 3. Förbered visningar och eventuella workshops kring utställningen
 4. Förbered kollegor så att fler kan guida besökare
 5. Marknadsför och skriv inbjudningar
 6. Sätt upp utställningen
 7. Ta fotografier och skicka till events@tacticaltech.org och lägg gärna upp i sociala medier med #theglassroomsverige. Vi vill gärna att erfarenheter delas och sprids!
 8. Återkoppla till Tactical Tech om vad ni gjort och hur det funkat

Lycka till!

Bakgrund

Under 2019 har de regionala biblioteksverksamheterna haft möjlighet att initiera innovationsprojekt inom Digitalt först med användaren i fokus för att utveckla en idé, tjänst, verksamhet eller metod. Ett projekt där man utnyttjar digitaliseringens möjligheter eller förhåller sig till dess utmaningar på ett nytt sätt.

Målet med innovationsspåren har varit att stärka biblioteken genom att bidra till ökad digital kompetens och medie- och informationskunnighet hos bibliotekspersonal och i förlängningen allmänheten. Mitt digitala jag är ett av dessa innovationsprojekt.

Målet har varit att skapa förutsättningar för möten där samtal om säkerhet, integritet och datakunnighet kan uppstå och leda till fördjupad kunskap och ökad trygghet. Dessa samtal tror vi uppstår på ett naturligt sätt om det finns något i biblioteksrummet som triggar nyfikenhet och väcker frågor. Av den anledningen har vi nu översatt utställningen The Glass Room Misinformation Edition som utvecklats av Tactical Tech i Berlin. Till utställningen finns också konceptet Data Detox bar och Data Detox kit som har fokus på vad du som enskild individ kan göra för att ta kontroll över och bli mer medveten om den data du “läcker”.

Tactical Tech är en icke vinstdrivande organisation med säte i Berlin som sedan 2003 jobbat med att ta fram pedagogiskt material kring digitaliseringens utmaningar.