Regional biblioteksplan 2020-2022

Enligt bibliotekslagen 2013:801, § 17 ska kommuner och landsting anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. Regional biblioteksplan för Gävleborg 2020-2022 omfattar därmed den biblioteksverksamhet som bedrivs inom Region Gävleborg. Kultur- och kompetenförvaltningen rymmer den regionala biblioteksverksamheten inom avdelningen Kultur Gävleborg och folkhögskolebiblioteken på Västerbergs, Forsa och Bollnäs folkhögskola. Under hälso- och sjukvården finns sjukhusbibliotek på Gävle sjukhus och Hudiksvalls sjukhus.

Planen innehåller sex fokusområden: samverkan, barnrätt, litteratur, läsfrämjande, medie- och informationskunnighet samt mångfald och likabehandling.

Läs planen i Word-format
Läs planen i PDF-format