Kunskapsdagar om de minsta barnens språkutveckling

Digital medvetenhet och språkfrämjande som hälsofrämjande för hela familjen

Välkomna till nya kunskapsdagar inom projektet Bokstart Gävleborg.

I Bokstart samverkar bibliotek, logopedi, BVC och förskola med att tillsammans öka kunskapen om de minsta barnens språkutveckling.

Detta för att öka möjligheten för att Gävleborgs yngsta invånare ska få tillgång till högläsning, språk och berättelser.