Bokstart Gävleborg - en bra språkstart i livet

De allra minsta i Gävleborg ska redan från början få en bra språkstart i livet. Det är dags att löpa linan ut och ge alla små barn möjlighet att utveckla sitt språk vilket leder till ökat självförtroende, demokrati, bättre hälsa och ökad möjlighet till kunskapsinhämtning.

I länet görs redan mycket för att uppfylla denna vision men allt detta behöver samlas till ett gemensamt program. Det ska inte handla om var en bor, ekonomi, etnicitet om barnet får tillgång till språkstimulans, bibliotek och kultur. Därigenom har Gävleborg kommit en bit på väg inför en implementering av FN:s konvention om barnets rättigheter, som är tänkt att bli svensk lag år 2020.

Bokstart är ett projekt som finns och har funnits länge i flera europeiska länder. Nu har turen kommit till Sverige. En ansökan om medel till att prova Bokstart i Gävleborg skickades in till Statens kulturråd som beviljade medel för 2018. Bokstart är en angelägenhet för hela familjen och då är det viktigt att de grupper som arbetar med de minsta samverkar. I svenska Bokstart samverkar bibliotek, BVC, logopedi och förskola. Målgrupper i Gävleborg är vuxna tillsammans med länets minsta barn, 0-3 år, samt personal i de samverkande yrkesgrupperna.

Bokstart i praktiken

Forskning har visat att det bästa sättet att informera vuxna är att träffa dem tillsammans med barnet och berätta om varför det är viktigt att prata, berätta och läsa för det lilla barnet. Bokstart handlar om just detta. Just nu deltar flera orter i Gävleborg i Bokstart på olika sätt. Gävle, Hofors, Ockelbo, Delsbo, Bergsjö, Harmånger, Ljusdal och Edsbyn. På dessa orter finns kunniga Bokstartare som kommer från biblioteket. Att vara Bokstartare innebär att en går till BVC eller familjecentral och träffar familjen när bebisen är 5-6 månader. En berättar om varför det är viktigt att läsa högt, kommunicera och bekräfta sitt barn i språkandet. Bokstartaren lämnar också över en Bokstartspåse med en bok, information om att läsa högt, hur man läser högt och Läskompisen Bella.

Bokstart ordnar också kunskapsdagar för de personalgrupper som är delaktiga i projektet. De innehåller bra föreläsningar om de minsta barnens språkutveckling och blandar forskning med praktiska metoder. 

Gemensam bokläsning

Det är inte bara viktigt att läsa högt för barn, det är även viktigt på vilket sätt man läser.

Kultur Gävleborg och Logopedenheten har ett gemensamt projekt som heter Läs på recept. I detta ingår att sprida metoden Gemensam bokläsning. Det är en metod som är bra för alla barn, men särskilt bra för barn med försenad tal- och språkutveckling.

Se filmen om Gemensam bokläsning här för enkla tips som gör läs-stunden till extra bra träning av barns språk.