Systrarna Gävleborg

Systrarna startades av Region Gävleborg 2012 och är ett mentorsprogram där unga tjejer i åldrarna 15-25 år under ett år bland annat får lära sig om textskrivande, scennärvaro, egen produktion och hur man når ut med sin musik.

Systrarna 2019/2020

Den 31 augusti 2019 startade vi upp den 6 årgången av Systrarna och 10 unga kvinnliga musiker valdes ut att delta under tidsperioden augusti 2019 – maj 2020.

Projektledare och mentorer är Ida Long och Anna Karin Berglund. Båda är verksamma musiker och kompositörer, som uppmärksammats i flera olika sammanhang för sina insatser.

Syftet med Systrarna är inte bara att bli bättre som artist utan också få känna styrkan i att få stöd av andra tjejer som håller på med samma sak.

Året 2019-2020 kommer till en del att fokusera inte bara på att stå på scen och sjunga utan också att våga producera själv och lägga ut sin musik i kanaler på internet.

Sagt om Systrarna Gävleborg

-Vi tror att musikbranschen fortfarande behöver bli jämställd på flera plan. Inte bara att det är en tjej som står längst fram på scen och sjunger utan att kvinnor finns i flera led i produktionen, både på scen, bakom scen och vid mixerbordet i studion, säger Anna-Karin Berglund, en projektledarna.

”Slutligen vill jag bara säga att jag tycker att det är fantastiskt att ett sådant här projekt finns. Att tjejer stöttar varandra istället för att allt ska vara så tävlingsinriktat är viktigt. Och det behövs mer kvinnor i branschen. Jättebra initiativ och jag hoppas att detta kommer att finnas i många år till!Jag vill bara säga att jag tycker att det är fantastiskt att ett sånt här projekt finns! Att tjejer stöttar varandra istället för att allt ska vara så tävlingsinriktat, är viktigt. Och det behövs fler kvinnor i branschen! Jättebra initiativ och jag hoppas att det kommer att finnas i många år till! ” , - sagt av en av deltagarna i Systrarna 2018 - 2019.