Musiikki

Kultur Gävleborgin musiikkia ja sen tuotantoa edistävä toiminta tähtää siihen, että kaikilla asukkailla ja läänissä oleskelevilla on mahdollisuus nauttia ammattimaisesti harjoitetusta, kaikentyylisestä musiikista. Toimintaan kuuluu kiertueiden järjestämistä ja organisointia samoin kuin markkinointia, sen kautta avustetaan myös kuluissa. Kultur Gävleborg tarjoaa ammattimuusikoiden musiikkisarjoja ja tukee useita Gävleborgissa järjestettäviä musiikkifestivaaleja ja konsertteja.

Välittämällä riippumattomien ryhmien tekemiä tuotantoja tai sellaisia tuotantoja, jotka on laadittu erityistarpeisiin, Kultur Gävleborg tarjoaa laajan, joustavan ja hajautetun tarjonnan läänissä toimiville organisoijille. Näin musiikkitoiminnan tärkeysastetta saadaan nostettua läänin asukkaiden keskuudessa. Monet musiikkiohjelmat syntyvät yhteistyössä paikallisten yhdistysten kanssa.

Kultur Gävleborgin musiikkia ja sen tuotantoa edistävä toiminta ylläpitää kahta omaa nuoriso-orkesteria ja useita projekteja, jotka kohdistuvat nuorille, jotta heillä olisi mahdollisuus kehittää musikaalisia kykyjään. Toiminta tarjoaa myös ammattimuusikoiden konsertteja ja työpajoja esikouluille, kouluille ja kulttuurikouluille sekä toimii yhdessä läänin eri tapahtumajärjestäjien kanssa.

Kultur Gävleborg tekee yhteistyötä Gävlen sinfoniaorkesterin kanssa ja ne voivat näin yhdessä luoda läänille vaihtelevan, rikkaan ja korkealaatuisen musiikkitarjonnan.

Kultur Gävleborg tarjoaa koulutusta tapahtumien järjestämiseen, mentorointia ja yleisösuhteen kehittämistä. Yhteistyö läänin kuntien ja niiden aatteellisten alueiden välillä on erittäin tärkeää.

Kulttuuritoimijat, joilla on alueellisia näyttämötaiteeseen - teatteriin, tanssiin ja musiikkiin liittyviä toimeksiantoja, huomioivat alueellisen kulttuurisuunnitelman kehitysalueesta erityisesti sitä, että:

  • käytetään digitalisaation mahdolli-suuksia saatavuuden parantamiseksi
  • tutkitaan digitaalista hahmottamista
  • käynnistetään yhteisiä kohtaamis-paikkoja läänin toimijoille
  • vahvistetaan ammattimaisesti toimivia näyttämötaiteilijoita ja organisaatiota asiantuntijuutta parantavilla ponnistuksilla
  • luodaan taiderajoja ylittäviä yhteistuotantoja ja taiteellista residenssitoimintaa
  • vahvistetaan lasten ja nuorten osallistu-mista ja mahdollisuuksia tehdä ja/tai järjestää itse taidetta
  • tarjotaan ammattimaisia kansallisia ja kansainvälisiä näytöksiä
  • tarjotaan laaja ja vaihtuva valikoima, erityisesti kulttuurienvälisestä näkökulmasta
  • vahvistetaan tanssin alan rakenteita