Nybyggnan

En folkmusikalisk saxofonkonsert i kammarmusikformat

Nybyggnan är nutida musik i kammarformat med folkmusik som grundfundament. Det är musik som låtit sig påverkas av andra stilar och uttryck, musik som byggs idag med influenser från samtiden. Folkmusiken som genre befinner sig i ständig utveckling istället för att stanna i arkiv och förbli museal. I mötet med andra stilar får den liv och nya uttryck. Nybyggnan är ett resultat av Daniel Reid och Adrian Jones gemensamma intresse för nya uttrycksformer inom folkmusik.

Konserter

  • Fredag 22 mars kl 19.00
    Solhuset, Ljusdal
  • Lördag 23 mars kl 16.00 
    Lyran, Storvik
  • Söndag 24 mars kl 18.00
    Norrtullkyrkan, Söderhamn