Arrangörstips - Musik

Tips innan föreställningen:

 • Stämmer lokalen med de tekniska kraven vad gäller spelyta, takhöjd, mörkläggning?
 • Boka lokal i god tid och ta då hänsyn till bygg- och rivtid
 • Boka ev. bärhjälp
 • Artisterna behöver omklädningsrum/loger
 • En kall spellokal är aldrig trevlig att uppträda i, se till att rummet är uppvärmt. Ta ev. hjälp av byggfläktar eller liknande.
 • Scenytan/golvet ska vara rent, se till att det inte är torkat med såpa el. liknande som gör golvet halt.
 • Informera personal, elever och föreningar (som ev. hyr lokalen efter skoltid) om att föreställning kommer att äga rum.
 • Sätt upp affischer och dela ut ev. förberedelsemateriel.
 • En kopp kaffe eller mat uppskattas av artisterna och ta gärna en personlig kontakt innan föreställningen.
 • Stäng av ev. ringsignaler.
 • Det är alltid trevligt om någon presenterar gruppen/artisten för publiken. Varför inte någon av eleverna?

Ordlista

Bygg-/rivtid - tiden det tar att bygga upp respektive ta bort dekor och teknik.
Spelyta - den fria golvytan utan pelare och liknande.
Takhöjd - minimåttet för den fria takhöjden, d v s inga lampor basketkorgar eller liknande får hänga ned.
Mörkläggning - helt mörkt i lokalen. Vanliga persienner räcker inte.
Ej betonggolv - golvet ska vara något sviktande, alltså ej sten eller betong under plastmatta.
Elkrav - klarar lokalen specifika elkrav?
Bärhjälp - hjälper artisterna att bära in och ut dekor, instrument mm. Miniålder 18 år.

För mer ingående tips läs gärna MAIS (Musikarrangörer i Samverkan) arrangörshandbok.