Närodlad litteratur - Stötta din lokala författare

Pandemin som vi levt med sedan början av 2020 har påverkat många delar av livet för oss alla. Inställda arrangemang och aktiviteter har drabbat våra konstnärer och kulturarbetare hårt och vi som arbetar inom offentliga kulturverksamheter har behövt hitta nya arbetssätt.

Litteraturverksamheten inom Kultur Gävleborg inledde den 24 mars 2020 i samarbete med länets författare satsningen ”Närodlad litteratur – stötta din lokala författare”. I satsningen presenterades under åtta veckor ett antal av de fina böcker som producerats av författare i och ifrån Gävleborg tillsammans med information om var följarna kan hitta ett eget exemplar och på så sätt stötta lokala kulturskapare.

Nedan kan du ta del av de böcker och författare som presenterades under satsningen.

Närodlad litteratur - Vecka 13

Närodlad litteratur - Vecka 14

Närodlad litteratur - Vecka 15

Närodlad litteratur - Vecka 16

Närodlad litteratur - Vecka 17

Närodlad litteratur - Vecka 18

Närodlad litteratur - Vecka 19

Närodlad litteratur - Vecka 20