Att vara författare i Gästrikland och Hälsingland

Under två träffar våren 2019 presenterades den regionala litteratursatsningen för länets författare. Inbjudna föreläsare bidrog till att ge en bild av förutsättningarna för att verka och synas som författare i länet. Utrymme gavs också för nätverkande kollegor emellan.