Författarträffar

Bok- och förlagsbranschen har genomgått och genomgår en stor förändringsperiod, där bland annat nya medier har förändrat hur litteraturen produceras, distribueras och konsumeras.

Onsdag den 4 december 2019 kl. 13.00 – 18.00
Bollnäs folkhögskola, Skolallén 10 Lokal: Vågen/Varpen

Nu vill vi bjuda in till en träff med fokus på hur villkoren för förlag och författare ser ut idag, men där det också finns tid för kollegialt erfarenhetsutbyte.

Målgrupp för träffen är verksamma författare (skönlitteratur och sakprosa) och översättare i Gästrikland och Hälsingland. Deltagande i träffen, inklusive fika, sker utan kostnad.

Program

13.00 Vad är på gång inom den regionala litteraturverksamheten? 
Karin Forsgren Anderung, verksamhetsutvecklare litteratur 

Presentation av skrivutbildningarna på Bollnäs folkhögskola
Maria Lang, skrivlärare

13.30 Nya typer av förlag på framväxt och etablerade i förändring
Kristina Ahlinder, direktör på Svenska Förläggareföreningen, ger en nulägesbeskrivning av förlagsbranschen och spanar framåt.

14.45 Fika, tid för kollegialt mingel och möjlighet att titta på
skrivarlinjens lokaler

15.45 – 17.00 Hur ser villkoren ut idag för författare och översättare och vilka utmaningar står för dörren?
Grethe Rottböll, ordförande och Ludvig Berggren, förbundsombud, Författarförbundet

17.00 – 18.00 Avslutande diskussion och erfarenhetsutbyte