Att vara författare i Gästrikland och Hälsingland – träffar våren 2019

Litteratur är ett nytt verksamhetsområde för Region Gävleborg. Den regionala insatsen syftar till att samordna, samverka, synliggöra, stärka och stödja litteraturen som konstform.

Under två träffar våren 2019 presenteras den regionala litteratursatsningen och tillfälle ges att komma med synpunkter och förslag. Inbjudna gäster bidrar till att ge en bild av förutsättningarna för att verka och synas som författare i länet. Utrymme finns också för nätverkande kollegor emellan.

Målgrupp för träffarna är verksamma författare (skönlitteratur och sakprosa) i Gästrikland och Hälsingland.

Datum och tid:

15 april 2019 kl. 13.30 – 17.00
Kulturhuset, Bollnäs

27 maj kl. 13.30 – 17.00
Silvanum, Gävle

Inbjudan (pdf)

Anmälan