Biblioteken och litteraturen

Litteraturverksamheten i nära samverkan med Biblioteksutveckling samverkar med länets bibliotek/HelGe och genomför fortbildningar kring till exempel läsfrämjande och att leda och arrangera författarsamtal.

Litteraturverksamheten stöttar lokala satsningar som exempelvis Bollnäs bokmässa och Gävlit – Gävle litteraturfestival och initierar även regionala samarbeten.

Om du har frågor om aktuella fortbildningar för bibliotekspersonal i Gävleborg, kontakta verksamhetsutvecklare Karin Forsgren Anderung, karin.forsgren.anderung@regiongavleborg.se.