Biblioteken och litteraturen

Biblioteken spelar en viktig roll för det litterära Gävleborg. Litteraturverksamheten inom Kultur Gävleborg, i nära samverkan med Biblioteksutveckling, samverkar med länets bibliotek/HelGe och genomför fortbildningar kring t.ex. läsfrämjande och att leda och arrangera författarsamtal. Litteraturverksamheten stöttar lokala satsningar som t.ex. Bollnäs bokmässa och Gävlit – Gävle litteraturfestival och initierar regionala samarbeten, t.ex. Månadens författare 2020.

Om du har frågor ang. aktuella fortbildningar för bibliotekspersonal i Gävleborg, kontakta verksamhetsutvecklare Karin Forsgren Anderung, karin.forsgren.anderung@regiongavleborg.se.