Biblioteken och litteraturen

Välkommen till en träff med fokus på biblioteken och litteraturen.

Biblioteken spelar en viktig roll för det litterära Gävleborg. Syftet med träffen är att genom nätverkande, informationsutbyte och fortbildning stärka det läs- och litteraturfrämjande arbetet som sker på och i samverkan med länets bibliotek.


Målgrupp: Bibliotekspersonal i Gävleborgs län som arbetar med skönlitteratur och sakprosa
Datum: 14 maj 2019 10.00 – 15.30 (fika serveras från 9.30)
Plats: Folkteatern, N. Rådmansgatan 23, Gävle

PROGRAM

10.00 – 10.20
Litteraturen i Gävleborg – den regionala satsningen presenteras. Karin Forsgren Anderung, verksamhetsutvecklare - litteratur

10.20 – 12.00
Bokcirklar, boktips, författarbesök, litteraturprojekt… Litteraturaktiviteter på länets bibliotek presenteras och erfarenheter utbyts.

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 13.45
Författarturné, litterära resor, fortbildning… Vilka behov finns och vad ska prioriteras framöver i det litterära Gävleborg?

13.45 - 14.15
Folkteatern Gävleborg och biblioteken Vad har vår regionala teater på gång och vilka samarbetsmöjligheter finns? Adam Knapasjö, verksamhetsutvecklare, Folkteatern Gävleborg

14.15 - 14.30 Kaffe

14.30 – 15.30
Gestaltning av texter i och utanför biblioteksrummet Hur levandegörs texter? Samtal, tips och konkreta exempel/övningar. Arabella Lyons, skådespelare, Folkteatern Gävleborg

Anmälan

Anmälan med namn, kontaktuppgifter och eventuella allergier/kostpreferenser till karin.forsgren.anderung@regiongavleborg.se senast den 3 maj 2019.

Deltagande i träffen, inklusive fika och enkel lunch, sker utan kostnad.

Eventuella frågor besvaras av:
Karin Forsgren Anderung Verksamhetsutvecklare – litteratur
Tel: 026-53 11 67