Sätt ord på konsten

Kultur Gävleborg arbetar aktivt för att hitta nya sätt att aktualisera och lyfta den offentliga konstsamlingen och söka nya samarbeten mellan olika konstformer och aktörer.

Projektet ”Sätt ord på konsten” startades 2019 som ett samarbete mellan Kultur Gävleborgs konstsamlingsteam och litteraturverksamhet. Inom ramen för projektet får utvalda verk från regionens konstsamling möta nyframtagna litterära texter. I den första upplagan, som genomfördes i samarbete med Bollnäs folkhögskola och Folkteatern Gävleborg utmynnade projektet i utställningen Doktor Landelius konstsamling som visades på Gävle sjukhus under sommaren och hösten 2019. 

Syftet med projektet är att spegla och belysa konsten på nya sätt och att ge publiken möjlighet att genom de litterära texterna ta del av olika personers erfarenheter och kanske upptäcka nya aspekter hos verken.

Sätt ord på konsten 2020 genomfördes i samarbete med konstverksamheten inom Kultur Gävleborg, Bollnäs folkhögskola och Folkteatern Gävleborg, och utmynnade i den digitala utställningen Man ser upp.