Ord i tid - litterära betraktelser under en pandemi

I poddserien ORD I TID får du möta 14 texter av 13 regionala författare som togs fram i samband med de utlysningar av särskilda uppdrag som Kultur Gävleborg gjorde under 2020.

Ord i tid, podcast

Under 2020 anlitade Kultur Gävleborg sammanlagt 70 konstnärer, slöjdare, filmare, dansare, författare, musiker och kulturskribenter för att på olika sätt förhålla sig till, tolka, gestalta och utgå ifrån det rådande läget i vårt län.

Här hittar du presentationer av kulturskapare, beskrivningar av deras skapandeprocesserna och – vad det gäller de totalt 13 författarna – hela deras verk.

Författarnas nyskrivna texter finns också inlästa av författarna själva och av skådespelare från Folkteatern Gävleborg och Folkteatern i Dalarna. Poddarna som presenterar texterna innehåller också korta intervjuer med författarna.

ORD I TID innehåller uppläsningar av texter av Bernt-Olov Andersson, Aase Berg, Per Berg, Karin Nilsson, Marit Sahlström, Viveka Sjögren Bangoura, Felicia Welander och Katarina Widholm.

ORD I TID 2 innehåller uppläsningar av texter av Carola Ankarborg, Carolina Thorell, Linda-Maria Grönkvist, Helene Rådberg och Linda Netsman.