Med världen under oss

Ser ni flaggorna vi reste? Som nålar i kartorna över alla upptäcktsfärder. Odjuren som slumrade i geografins outforskade periferi, nu avslöjade som fantasimonster, och de nya namnen på erövrade kontinenter. Nationernas gränser och äventyrslystna kapplöpningar över världens vidsträckta rymder.

Hur insikterna om verkligheten har vecklat ut sig i etablerade vetenskaper och encyklopedier. Genom alfabet och språk som möjliggör förståelser och formulerar världen på ett sätt som både ligger nära och utmanar det vi känner som sant. 

Genom observationer, antaganden och tolkningar har världen skrivits fram. Vi kanske möter den i reseskildringar, avhandlingar och journalistik. Nära sammanbunden med en tradition av tolkningsföreträden och ett slags upplysningens sken som ofta har förutsatt ett manligt subjekt och den trovärdighet som tillskrivits denna sociala position. Verkligheten. Som initierade erfarenheter och övertygelser eller som tvivelaktiga bud och förvanskade urkunder. I den biologiska systematikens bestämda ordning av floror, mineraler och alla djurens arter. I de samtal och informationsflöden som vi delar och konfronteras med. En föränderlig bild av världen. Oräkneliga bilder. Där årgångar av världsatlaser kan avslöja hur geografiska skiljelinjer omförhandlas i relation till sina sociala, politiska och ekonomiska betydelser och där de tidigare världslandskapens scenografiska skikt av föreställningar rivs upp och ersätts av andra perspektiv.

Utställningen Med världen under oss vill utforska det enskilda medvetandets villkor i en ordning av samlade erfarenheter; hur vi kan förstå och navigera i vår omvärld och vilka följder det får ifråga om identifikation och handlingsutrymmen. Genom att citera, reproducera och dekonstruera föreställningar om verkligheten formulerar konstverken i utställningen sina egna världar att mötas i. Här rör vi oss genom poetiska landskap, civilisationskritiska naturskildringar och kartläggningar av förnuftets irrfärder. Vi möter motiv som problematiserar invanda beteenden och frigör scener ur vardagslivet som annars är sällsynta i berättelsen om världen. 

Verken i utställningen är ett urval ur Region Gävleborgs konstsamling och representerar en specifik satsning på normkreativa och intersektionella perspektiv i konsten som görs inom ramen för projektet Nyanserade bildvärldar. Här visas verk av Mattias Bäcklin, Sandra Isacsson, Cecilia Lundqvist, Mattias Olofsson, Jeff Olsson och Jennie Sundén.