Marginalen

Marginalen är del av projektet Nyanserade bildvärldar och visar verk ur regionens samling som på olika sätt utmanar våra föreställningar kring arbete, identitet och ägande.

Vad ska du bli när du blir stor? Frågan återkommer ofta när vi är barn. Att vi förväntas definiera oss själva genom att binda upp våra identiteter kring ett framtida arbete. Med tillförsikt. Ambition. Kanske med en känsla av oro och att vi värderas utifrån våra svar. Underförstådd kan frågan förklaras som att vi får vara någonting först när vi har etablerat en (gärna lönsam) position på arbetsmarknaden; att vi blir till genom vår yrkesroll, eller bristen på en, och att den överskuggar alla andra kvaliteter av våra jag.

Att ha god marginal kan innebära förmåner i form av ekonomiskt utrymme, överskott och en handlingsfrihet där vi äger vår egen tid. Men marginalen utgör också ett avstånd, kanske skillnader i fråga om jämlikhet och klass. Avsaknaden av marginaler innebär i sin tur ett rum där vi lever på nåder. Och när vi befinner oss i marginalen är vi piskade till en kreativ sparsamhet för att undgå den sociala degraderingens ruin och att marginaliseras helt.

Med utställningen Marginalen visar vi verk ur den regionala konstsamlingen som, alla på olika sätt, förhåller sig till och kan utmana våra föreställningar om sysselsättning, arbete och ägande. I en tid där förutsättningarna på arbetsmarknaden växlar - med nedlagda industrier, produktion i så kallade låglöneländer, arbetslinjer och visstidsanställning - och där tekniska framsteg riskerar att antingen göra oss fullständigt överflödiga eller befriade, vill utställningen bjuda in till samtal, reflektioner, framtidsvisioner och förslag till åtgärder som kan innebära att vi får marginalerna på vår sida och kan dela dem med varandra.

Ta del av utställningen

Nyanserade bildvärldar startades 2013 med syftet att lyfta fram utvalda konstverk ur regionens samling för att skapa dialoger kring samtida och komplexa frågor, med fokus på sociala och identitetsskapande strukturer.

Marginalen är planerad som en vandringsutställning och kan visas upp i samverkan med utställningsarrangörer i länet innan verken får en mer permanent placering i någon av Region Gävleborgs lokaler. Samverkansparterna kring utställningen erbjuds även att ta del i ett pedagogiskt program, i form av visningar och workshops med utgångspunkt i utställningens tematik.

Är du intresserade av en visning av utställningen? Hör av dig till ellinor.ahlstrand@regiongavleborg.se