Hållplats konst

Hållplats Konst är en utställningsplats för skulptur och installation i entrén till Region Gävleborgs ledningskontor, Rektorsgatan 1 Gävle.

Ledningskontoret är en plats för visionärt tänkande och nya inriktningar inom Region Gävleborg, där arbetar regionråden, oppositionsråden, koncernstaben med flera. 

Till utställningsplatsen lånar Kulturutveckling, som ansvarar för konsten inom landstinget, in verk från konstnärer över hela landet. Detta görs för att via konsten lyfta aktuella frågor och tillgängliggöra exempel på spännande samtidskonst för gävleborgarna.

Utställningar inom Hållplats konst