Sök projektstöd

Har du en idé som kan stärka, främja eller utveckla konsten i Gävleborg?

Konstkonsulenten vid Kulturutveckling inom Region Gävleborg lämnar stöd i form av bidrag och/eller i form av mentorskap och/eller handledning. Det kan röra sig om allt från sociala och interkulturella konstprojekt, ett synliggörande av konsten som samhällskildrare till konst som en utgångpunkt för lärande och reflektion.

Vi ser gärna att du tar kontakt med konstkonsulenten i ett tidigt stadium och innan det slutliga projektet är formulerat. Beslut om stöd fattas vid fyra tillfällen per år, sista ansökningsdag: 15 februari, 15 maj, 15 september och 15 november.

Läs mer om stöden från Kulturutveckling

Inspireras av tidigare projekt, eller för att få en bild av vad som sker i Gävleborg under
Beviljade stöd.