Pristagare och stipendiater 2019. Från vänster till höger: Kulturpristagare Peter Jonaszon, kulturstipendiat Marko Kattilakoski, kulturstipendiat Karolina Palmgren, kulturstipendiat Johanna Sandström, kulturstipendiat Katarina Widholm, kulturstipendiat Johan Davidsson och kulturpristagare Katarina Kallings.

Stöd och stipendier

Region Gävleborg delar årligen ut kulturstipendier, världsarvsstipendium och kulturpris för att stödja, uppmuntra och hedra betydelsefull verksamhet inom kulturområdet.

Kulturstipendier och kulturpris delas i första hand ut till enskilda utövare inom kulturområdet som är bosatta inom Gävleborgs län, eller som genom sin verksamhet eller sin person har anknytning till länet. Världsarvet Hälsingegårdars residensstipendium är internationellt och kan sökas av personer från hela världen som på ett eller annat sätt har en idé kopplat till Unescos världsarvlista och intresserar sig för världsarvet Hälsingegårdar i Gävleborg.

Information och ansökan

Syfte

Att hedra en för Gävleborgs län värdefull kulturgärning.

Hur nomineras kulturpristagare?

Kulturpristagare nomineras  av allmänheten eller andra kulturaktörer i länet. Nomineringar görs digitalt via Kulturdatabasen. Det finns  snabbhjälp i kulturdatabasen att tillgå. För att nomineringen ska kunna behandlas måste alla uppgifter och ev. bilagor vara noggrant och utförligt ifyllda. Tänk också på att det material vi tar emot av dig blir offentlig handling.

Pris

Två stycken kulturpris  delas ut varje år bestående av ett unikt konstobjekt till varje pristagare. En konstnär med regional anknytning har ett treårigt uppdrag att ta fram sex stycken kulturprisobjekt.

Utdelning

Nomineringsperioden för årets kulturpris pågick 4 december 2018 – 4 februari 2019. Ansökningsperioden infaller december – februari varje år. En intern jury inom Kultur Gävleborg bedömer nomineringarna.  Beslut fattas av Kultur och kompetensnämnden under våren och kulturpriserna delas ut i samband med Regionfullmäktige i juni.

Mer information

Kulturstrateg Elenor Noble, 026-531895, elenor.noble@regiongavleborg.se

Syfte

Att ge utövare inom kulturområdet möjligheter att förkovra sig inom sitt område eller förverkliga projekt som är konstnärligt spännande och förnyande men kommersiellt osäkra.

Vem kan söka?

Kulturstipendier delas i första hand ut till enskilda utövare inom kulturområdet som är bosatta inom Gävleborgs län, eller som genom sin verksamhet eller sin person har anknytning till länet.

Hur görs ansökan?

Ansökan om kulturstipendium görs endast digitalt via Kulturdatabasen. Det finns snabbhjälp i kulturdatabasen att tillgå. För att ansökan ska kunna behandlas måste alla uppgifter och eventuella  bilagor vara noggrant och utförligt ifyllda. Tänk också på att det material vi tar emot av dig blir offentlig handling.

Summa

Sex stipendier om vardera 25 000 kronor

Utdelning

Perioden för att söka årets kulturstipendium pågick 4 december 2018 – 4 februari 2019. Ansökningsperioden infaller december – februari varje år. En intern jury inom Kultur Gävleborg bedömer ansökningarna. Beslut fattas av Kultur och kompetensnämnden under våren och stipendierna delas ut i samband med Regionfullmäktige i juni.

Redovisning

Du får gärna lämna en redovisning av hur du använt ditt kulturstipendium. Detta sker via kulturdatabasen. Region Gävleborg vill gärna ha redovisningen senast ett år efter att kulturstipendiet beviljats. 

Mer information

Kulturstrateg Elenor Noble, 026-531895, elenor.noble@regiongavleborg.se

Syfte

Att ge konstnärer och forskare möjlighet att förkovra sig i världsarvet Hälsingegårdar.

Vem kan söka?

Residensstipendiet är internationellt och kan sökas av personer från hela världen, exempelvis forskare, konstnärer eller andra kulturaktörer, som på ett eller annat sätt har en idé kopplat till Unescos världsarvlista och intresserar sig för världsarvet Hälsingegårdar i Gävleborg.

Hur görs ansökan?

Ansökan om världsarvsstipendium/residens görs endast digitalt via Kulturdatabasen. Det finns snabbhjälp i kulturdatabasen att tillgå. För att ansökan ska kunna behandlas måste alla uppgifter och eventuella  bilagor vara noggrant och utförligt ifyllda. Tänk också på att det material vi tar emot av dig blir offentlig handling.

Stipendium/residens

Världsarvsstipendiet  är ett residens som innebär att stipendiaten dels vistas och bor på en världsarvsgård under en period om fyra veckor och dels erhåller ett stipendium på 50 000 kr för att kunna förverkliga den idé/det projekt som hen i fråga sökt för.

Utdelning

Ansökningsperioden för att söka världsarvsstipendiet pågick 4 december 2018 – 4 februari 2019, nästa utlysning blir två år senare. En extern jury bedömer ansökningarna.Beslut fattas av Kultur och kompetensnämnden under våren och stipendierna delas ut i samband med Regionfullmäktige i juni.

Mer information

Verksamhetsutvecklare världsarv Anna-Karin Ferm, 026-65 02 16, anna-karin.ferm@regiongavleborg.se