Drömdagar i Gävleborg

Konstnären och konstpedagogen Krystallia Sakellariou har under många år samlat svar på frågan Hur skulle din drömdag se ut?

Via filmkamera, ljudinspelning och brev har hon dokumenterat svaren. Hon har berättelser från bland annat Mexico, USA, Kanada, Turkiet och Grekland. En bråkdel har tidigare tillgängliggjorts på Internet. Berättelserna gestaltar på ett poetiskt sätt människors vardagsvisionära framtidsdrömmar.

Hösten 2011 fick hon i uppdrag av Region Gävleborg att producera en länsspecifik del av sitt projekt Drömdagar. Under 3 veckor senhösten 2011 reste hon runt i alla kommuner i länet och samlade in 350 personliga visioner om framtiden. På ett poetiskt sätt har hon sedan arbetat vidare med det inspelade dokumentära materialet – fragmenten från alla samtal hon fört sprungna ur frågan – och byggt en gestaltning i både utställningsrummet och på internet. Berättelserna är inspelade på platser som landsortsbussar, hundpromenader och shoppingcentrum. Personerna är bland andra en 103-åring på äldreboende, sydafrikanska artister på Konserthuset, förtidspensionärer på kafé, prästen i Ockelbo, försäljare på torget i Bollnäs, flyktingar på biblioteket i Hudiksvall, unga vuxna som bor i Hasselakollektivet, tonåringar på discobowling och Brynässpelare på Läkerol Arena i Gävle.

Gå in på www.facebook.com/dromdagar och ta del av ljudspår, filmer, bildspel och texter.

 

{PagePropertyPlugin}