Seminarium: Passager och spår i Finnskogen

Seminariet Passager och spår i Finnskogen samlar olika historiska, arkeologiska, språkliga och politiska erfarenheter utifrån den skogsfinska migrationsrörelsen i Norden. Seminariet, vilket också fungerar som en utgångpunkt för den konstnärliga bildningsresan Falnande språk – ur Finnskogen, är öppet för allmänhet och möjligt att delta i digitalt via särskild kalenderinbjudan.

För att delta i seminariet skickar du ett mail till: konst@regiongalveborg.se

Program

10.00 Introduktion: Falnande språk – Erik Anderman, verksamhetsutvecklare och projektledare.

10.10 Skogsfinnarna i Skandinavien – Maud Wedin, filosofie doktor inom kulturgeografi samt ordf. i FINNSAM (Finnbygder i samverkan). 

11.00 Konstnärspresentation: Jasmin Daryani

11.10 Skogsfinnar i Hassela och vad arkeologin kan berätta - Inga Blennå, antikvarie och arkeolog vid Länsmuseet Gävleborg.

12.00 Tid för lunch

12.45 Gävle hamn som historisk passage i koloniserings- och migrationsprocesser – Ingela Broström, avdelningschef publikverksamhet samt byggnadsantikvarie vid Länsmuseet Gävleborg.

13.25 Konstnärspresentation: Camilla Edström Ödemark

13.35 Finnskogens berättelser: perspektiv på skogsfinnarnas historia och kulturarv - Gabriel Bladh, professor i samhällsvetenskapernas didaktik och docent i kulturgeografi vid Karlstads universitet.

14.15 Konstnärspresentation: Pia Högman

14.25 Tid för eftermiddagsfika

15.00 Konstnärspresentation: Malin Nordström

15.10 Utskogarna och två länders början - Erik Hallstensson, doktorand i filosofi inom forskningsprogrammet Engaging Vulnerability vid Uppsala Universitet.

15.40 Konstnärspresentation: Therése Olsson

15.50 Summering och framåtblickar – Erik Anderman