Konsert/performance: Finnskogarnas magi, besvärjelser och runosånger - Anna Fält

”Jag har aldrig hört något liknande förut” - ett uttalande man ofta hör om Anna Fält. Det är ovanligt att höra människorösten bara sjungandes. Folksångs-traditionen erbjuder många uttryckssätt för det mångsidiga instrument som rösten är. Inga andra instrument är nödvändiga.

Anna Fält framför sånger ur de skandinaviska och finsk-ugriska traditionerna samt eget material i form av tonsättningar av urgamla besvärjelser, vallsånger, jojk, vaggvisor, berättelser från Finnskogarna och de nordiska landskapen.
Anna Fält (f. -84) är född, uppvuxen och utbildad i Finland och har bott och arbetat i Sverige sedan 2012. Hon är examinerad inom pop/jazz musik, folksångs-pedagogik samt har en master i nordisk folkmusik från Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Som soloartist jobbar Anna mest inom Sverige och Finland men också i övriga Europa. Hon ger kurser och workshops, komponerar musik för olika föreställningar, tar uppdrag som programledare för Sveriges Radio samt forskar inom folkmusik.

Sagt om Anna Fält:

“Hon representerar folkmusiken på ett sätt som är både vågat och varierande, man vill bara höra mer”
”Total närvaro, en mångfasetterad röst och spännande musikspektra”

Läs mer och lyssna på:
www.annafalt.com/
https://www.facebook.com/annahfalt
https://urplay.se/program/196557-lagom-mycket-finsk-skogsfinnarna

Kontakt:
Magnus Ek
Producent, Kultur Gävleborg
magnus.ek@regiongavleborg.se
+4626155968
+46706479180