Kuvataide

Taidetoiminnan kehittäminen vahvistaa, tukee ja kehittää Gävleborgin elävää ja kestävää taide-elämää. Taidetoiminnan kehittäminen tapahtuu läheisen ja herkän yhteistyön avulla läänin toimijoiden kanssa. Tehtäviin sisältyy muun muassa välttämättömien ja täydentävien työkalujen tarjoaminen jatkokoulutuksen, kohtaamispaikkojen tai teknisten varusteiden muodossa. Kyse voi olla koulutuksesta, verkostotapaamisista tai muista tuen muodoista, jotka mahdollistavat kokemusten vaihdon esimerkiksi taiteilijoiden, kuvaamataidonopettajien, yhdistysten tai kulttuurityöntekijöiden välillä.

Toiminta-ala käsittää kaiken alkaen sosiaalisista ja integroivista taideprojekteista, taiteen tekemisestä näkyväksi yhteiskunnan kuvaajana ja päätyen taiteeseen, joka on oppimisen ja kriittisen ajattelun lähtökohtana.

Taidekasvatus, kiertelevät näyttelyt ja jatkokoulutukset linkittävät taidetoiminnan kehittämisen yhteen Gävleborgin alueen taidekokoelmatoiminnan kanssa. Tämän lisäksi muun muassa taiteeseen liittyvää tukityö, näyttelytekniikka ja taiteelliset prosessit sekä tuki läänin organisaatioille ja kulttuurin ammattilaisille. Tässä yhteydessä taidetoiminnan kehittäminen levittää tietoa muun muassa MU-sopimuksesta (kehyssopimus taiteilijoille suoritettavista korvauksista liittyen avunantoon näyttelyissä).

Gävleborgin alueen taidekokoelmatoiminta on ottanut tehtäväkseen hallinnoida, tuottaa ja elävöittää taidekokoelmia, muun muassa niin kutsutun yhden prosentin säännön avulla. Taiteellisen miljööhahmottelun tavoitteena on myötävaikuttaa innostavaan ja inhimilliseen miljööseen Gävleborgin alueen toimintojen puitteissa.

Kulttuuritoimijat, joilla on alueellisia kuvataiteeseen ja muotoiluun sekä käsitöihin liittyviä toimeksiantoja, huomioivat alueellisen kulttuurisuunnitelman kehitysalueesta erityisesti sen, että:

  • luodaan kohtaamispaikkoja läänin toimijoille kokemustenvaihtoa, ammattitaitoa lisääviä suorituksia ja yhteistyötä varten
  • vahvistetaan kulttuurin ammattilaisten edellytyksiä ja laaditaan parempia ehtoja heidän työlleen 
  • lisätään yhteistyötä taiteen toimin­nankehittämisen ja kotiteollisuuden toiminnankehittämisen välillä sekä niiden toimijoiden välillä, jotka työskentelevät läänissä taide- ja käsityökokoelmien kanssa 
  • työskennellään taiteen ja käsityön kehittämiseksi ja levittämiseksi uusissa asiayhteyksissä ja ympäristöissä 
  • tunnistetaan mahdollisuuksia ja lähtökohtia asettaa taide ja käsityö kansainväliseen perspektiiviin läänissä taiteenvaihdon ja taiteellisten residenssien avulla 
  • parannetaan lasten ja nuorten mahdollisuutta omaan luomiseen